Hill Climb Twisted Transport

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đặt tải trên các xe tải và mang nó đến đích của nó qua địa hình gồ ghề. Cố gắng không để rơi và trình nói chung. Coins kiếm được trong suốt cuộc hành trình, bạn sẽ cải thiện chiếc xe tải của bạn và chắc chắn thành công hơn.