Highway Speed Moto Bike Driver

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lái một chiếc xe máy do một đầy xe hơi, xe tải và xe buýt đường. Bạn càng đẩy nhanh và đẩy nhanh gần một cách nguy hiểm cho xe khác, nhiều điểm bạn nhận được. Mà còn là cơ hội va chạm sẽ trở thành nhiều hơn nữa hiển nhiên. pacogames