Highway Racing Online

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi đua xe tốc độ nhanh với nhiều tùy chọn, bạn có thể thưởng thức tùy chọn khác nhau, bao gồm cả lái xe bởi một nhiễm xe đường cao tốc hoặc một chiếc xe buýt với một quả bom sắp nổ tung trong truyền thống tốt nhất của bộ phim "Speed". cảm xúc tinh khiết, tốc độ tinh khiết. pacogames