High School Princesses

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ba công chúa Disney dũng cảm trở lại trường sau một kỳ nghỉ ngắn. Và họ làm như vậy vui mừng, bởi vì họ là đồng phục mới thương hiệu và các phụ kiện mới. Giúp chọn phù hợp với từng đảm bảo rằng tất cả trông đẹp như công chúa nên xem xét.