High Road

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nếu bạn thích tốc độ, với trò chơi này, bạn có thể thưởng thức hai loại chủng tộc và hai loại phương tiện khác nhau. Một mặt, những chiếc xe truyền thống nhỏ với khả năng cơ động rộng. Và mặt khác, những con tàu tương lai có khả năng đạt tốc độ siêu âm. Trong cả hai trường hợp, đó là về việc hoàn thành mạch trong thời gian ngắn nhất.