High Noon Hunter

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Người cao bồi này muốn có thể đối mặt với những kẻ ăn cắp hoặc một cái gì đó điển hình hơn của phương tây cũ. Tuy nhiên, ông có may mắn khi những người mà ông phải săn tìm là xác ướp, zombie hoặc quạ ném bom. Một khi được giả định, chàng cao bồi chỉ đơn giản đi ra ngoài với hai khẩu súng lục đã sẵn sàng để làm công việc của họ.