High Hoops

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Xử lý bóng sẽ bỏ qua một loạt các cấu trúc. Cuối cùng, bạn sẽ tìm thấy các vòng, nếu bạn quyết định vượt qua, sẽ cho bạn điểm cao hơn. Nhưng điều quan trọng nhất là tránh rơi vào một trong nhiều lỗ hổng. Nó đạt đến cuối và đi đến cấu trúc tiếp theo.