Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Giúp Emma khôi phục một lâu đài đổ nát nhận được tiền bán đồ cổ bạn thấy ở mỗi phòng.