Hidden Object Hunt

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn sẽ phải kiểm tra quan sát khả năng của bạn với trò chơi này đối tượng ẩn. Theo ý của bạn là kịch bản khác nhau và một danh sách những thứ được nhìn thấy nhưng không phải bằng mắt thường để xác định vị trí đó. Nhưng thời gian đang cạn kiệt, vì vậy tập trung và tránh mọi phiền nhiễu.