Hidden Halloween Pumpkin

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Có cách nào tốt hơn để chi tiêu Halloween hơn là tìm kiếm và săn bí ngô nhỏ với nhiều loại mặt cười? Lấy kính lúp ra và cẩn thận xem lại những hình ảnh đáng sợ này để tìm kiếm một số lượng bí ngô nhất định tiêu tốn thời gian ít nhất có thể.