Hidden Candys

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Không có gì ngon hơn trên thế giới này hơn một viên kẹo tốt. Nhưng để thưởng thức nó trước khi bạn sẽ phải tìm thấy nó. Và cách duy nhất để có được nó là quay tất cả các thẻ này cho đến khi chúng chính xác là hai. Chỉ sau đó, bạn sẽ có cơ hội để hấp thụ đường. Coi chừng đồng hồ, bạn có đúng thời điểm.