Hexx

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi này, bạn sẽ phải sử dụng sự khéo léo để đạt được cùng một màu lưới và với tối thiểu các chuyển động có thể. Bạn có thể thay đổi màu chủ đạo theo sự thuận tiện của bạn và, như là tiêu chuẩn trong các trò chơi này, độ khó sẽ tăng lên khi bạn tiến bộ.