Hexologic

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có một số cấu trúc được xây dựng với các hình lục giác. Tất cả đều có một con số ở một đầu. Nhiệm vụ của bạn là đánh dấu vào mỗi ô số điểm, cộng lại với nhau, kết quả là cùng một con số và, kết hợp một cách khéo léo, cũng có giá trị cho kết quả của hộp liền kề.