Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Hình lục giác này nằm trên một đống khối màu. Bạn phải đi loại bỏ chúng từng cái một, hoặc theo nhóm, nhưng tránh con số lục giác rơi. Hãy đặt mọi sự chú ý và khả năng của bạn để đạt được nó.