Hexa Blocks

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có một nền tảng và một số hình lục giác nhỏ và vui vẻ. Để những điều này bạn phải đặt chúng để chúng hoàn thành toàn bộ các hàng trên nền tảng. Bạn sẽ phải sử dụng sự khéo léo để kết hợp chúng với xảo quyệt và không vượt qua những chuyển động mà cùng một trò chơi đặt bạn như là giới hạn để có thể thêm ngôi sao.