Hex Zen

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có cấu trúc hỗn hợp của hexes được thiếu một số miếng. Những ngay bên cạnh cửa nói dối. Tất cả bạn phải làm là đặt chúng ở bên phải để mọi thứ phù hợp với vị trí một cách dễ dàng đáng kinh ngạc. Nếu bạn làm thế, các mảnh sẽ nổ như bắp rang, ghi điểm và lên bước về phía hoàn hảo.