Hex Blitz

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong các hộp này có một số lỗ. Thiếu mảnh mà hoàn thành chúng. Và họ ở đâu? Ngay bên cạnh. Tuy nhiên, nó sẽ không đơn giản như vậy. Để điền vào những khoảng trống đó một cách chính xác, bạn sẽ phải phân phối các mảnh theo cách thích hợp. Ngoài ra, bạn có thời gian hạn chế, vì vậy hãy sử dụng bộ não của bạn và đừng mất quá nhiều thời gian.