Heroic Quest

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một chiến binh thời trung cổ, những người đi trên những con đường đối diện với vô số quân địch, một số con quạ và thậm chí cả quái vật. Không ai trong số họ muốn bất cứ điều gì tốt, vì vậy bạn sẽ phải đánh bại họ bằng cách sử dụng thanh kiếm, mũi tên và bất cứ điều gì nó cần. Với mỗi chiến thắng bạn sẽ kiếm được đồng tiền để cải thiện lợi ích của bạn.