Heroic Dash

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hiệp sĩ đi bộ này được bao phủ bởi áo giáp của anh ta vượt qua các nền tảng thu thập vàng và theo thứ tự các mũi tên. Rẽ vào đúng thời điểm và nhảy khi cần thiết hoặc bạn sẽ rơi vào không gian.