Heroes of Myths : Warriors of Gods

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

thế lực đen tối tấn công đền thờ của các vị thần guerreros.Ponte mặt tốt và bảo vệ tập hợp một đội quân cầm gươm và mũi tên. Họ giúp Hercules và Zeus, vì vậy bạn sẽ có trong công ty tốt.