Hero Runner

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lái một robot nhanh nhẹn sẽ đi mà không dừng một loạt các nền tảng. Đương nhiên nó sẽ không phải là một con đường dễ dàng, ngược lại bạn sẽ thấy nó đầy những con dốc, vách đá và bẫy như những cái cưa sắc nhọn. Tránh tất cả những nguy hiểm này bằng cách đưa ra những cú nhảy mạnh mẽ trong khi thu thập một số tiền vàng.