Hero Knight Action RPG

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đối mặt với hàng trăm quái vật với thanh kiếm của bạn và sử dụng các phép thuật mà bạn sẽ nhận được. Thu thập vàng và đá quý mà bạn có thể cải thiện kỹ năng của mình và do đó quản lý để đối mặt với con quái vật cuối cùng.