Hero Jump

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

anh hùng Hy Lạp này đã quyết định rằng họ muốn để đáp ứng Olympians. Để đạt được điều này, bạn cần phải leo lên nhảy nhảy, sử dụng vốn như một sự hỗ trợ và agenciándose trên đường tất cả sestercios vàng bạn tìm thấy. Nhưng nếu ông mất thăng bằng của mình, thay vì của các vị thần, bạn sẽ thấy sao.