Hello Cats

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mục đích của trò chơi này là làm cho con mèo không biết gì rơi xuống từ nơi nó đã ngủ. Để đạt được điều này, bạn sẽ phải vẽ các vật nặng, khi giảm dần và đẩy bởi trọng lực, đạt được hiệu quả mong muốn. Tất nhiên nó sẽ không có giá trị gì, bạn phải tính toán tốt biểu mẫu và nơi bạn đặt nó để nó đáp ứng mong muốn.