Helix!

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một quả bóng trượt qua một cấu trúc xoắn ốc. Bạn sẽ phải xử lý nó để ngăn chặn nó rơi thông qua các lỗ mở hoặc va chạm với các đối tượng mà bạn sẽ tìm thấy trên đường đi. Làm thế nào? Làm cho nó nhảy vào đúng thời điểm. Bạn càng giữ không có giọt hoặc va chạm càng lâu thì số điểm càng lớn.