Helix Jump

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Quả bóng đi nảy mà không dừng lại và bạn phải xử lý cấu trúc dưới dạng cánh quạt để nó đi xuống từng chút một và tích lũy kim cương sẽ được tìm thấy trên đường đi. Nhưng hãy cẩn thận với các nền tảng màu vàng hoặc mọi thứ sẽ lãng phí.