Heavenly Sweet Donuts

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phục vụ cho khách hàng của bạn phục vụ bánh rán với hương vị họ yêu cầu bạn. Làm điều đó một cách nhanh chóng và không có một sai lầm hoặc mất kiên nhẫn và để lại.