Hearty Chocolate Cake

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tìm hiểu làm thế nào để làm cho một chiếc bánh sô cô la siêu giàu mà bạn sẽ để lại tất cả các khách hàng của bạn ngạc nhiên và với miệng của họ nhuộm màu. Thực hiện theo các bước được chỉ định bởi trò chơi và tận hưởng những thách thức khác nhau của nó sẽ làm cho việc học thú vị hơn.