Heart's Medicine: Time To Heal

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tiến sĩ Allison là mới đến bệnh viện và bạn phải giúp đỡ để chăm sóc cho bệnh nhân của họ, quản lý thuốc và thực hiện mệnh lệnh của cấp trên của họ. Nếu bạn thích những 'Grey Anatomy' loạt bạn sẽ được nối với trò chơi này.