He likes the Darkness

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sinh vật tối nhỏ này phải kích hoạt cơn lốc tạm thời để vượt qua nó. Cách duy nhất tồn tại là thu thập các ngôi sao theo ý của bạn. Và một số loại tiền tệ. Nhưng nó sẽ không dễ dàng, ngoài sự trống rỗng dưới chân bạn, bạn sẽ tìm thấy một nắm bắt bẫy.