Haunted Hospital

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy sẵn sàng chi quan tâm thực sự đi qua hành lang dài tối của bệnh viện này bị bỏ rơi nham hiểm trong tìm kiếm của các ngôi sao. Nhờ có sự lựa chọn nhiều Kogama, bạn sống như thể nó là thực tế đời sống, với nỗi sợ hãi thực sự và một số sợ hãi thực sự.