Harley Quinn's Modern Makeover

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Harley Quinn đã để lại đằng sau Batman và Joker và muốn có một cuộc sống mới với một cái nhìn mới, một tủ quần áo mới và trang trí mới. Bạn bè của cô và sự giúp đỡ của bạn, bạn có thể nhận được.