Harley Quinn : My Drawing Portfolio

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Harley Quinn có một nét nghệ thuật. Bây giờ anh ấy thích vẽ tranh. Nhưng điều đó không miễn cho cô ấy phải trang điểm và ăn mặc đẹp với phong cách thông thường. Giúp cô ấy thực hiện một bước như vậy và, vì bạn đang ở trên, vẽ một số hình ảnh với cô ấy.