Harley Quinn Girl Power

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Harley Quinn yêu Joker, nhưng không có mặt có lợi thế của nó. Do đó áp đặt sức mạnh Girl, và Harley hoàn toàn thay đổi diện mạo, quần áo và phụ kiện, treo ra với người bạn tốt nhất của mình và các mạng xã hội là ảnh tự chụp đã thờ phượng.