Harley Quinn Dentist and Make-Up

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Harley Quinn, người là một cô gái rất lo lắng, ngồi trên ghế của nha sĩ và được thực hiện nếu bạn muốn loại bỏ đau răng. Sau đó, để có được tất cả mọi thứ trở lại bình thường, một makeover.