Harley Quinn and Friends

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Harley Quinn đề nghị bạn bè của cô tốt nhất, Poison Ivy và Catwoman, Batman ngừng theo đuổi cho một ngày và đi về mua sắm để tìm quần áo mới và các phụ kiện mà thay đổi theo, và nâng cao, chiến tranh thống nhất của họ. Phung phí sức tưởng tượng của bạn bằng cách đưa ra một khác nhau và đột phá cho những cái nhìn phản diện truyện tranh huyền thoại.