Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Trong trò chơi điên rồ này bạn phải đi đầy đủ các bài hát và tránh bẫy chết người dừng lại, nhưng các phi công bị contusions nghiêm trọng hơn.