Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Trong trò chơi điên rồ này bạn phải đi đầy đủ các bài hát và tránh bẫy chết người dừng lại, nhưng các phi công bị contusions nghiêm trọng hơn.