Happy Superman

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong cuộc đua này những chiếc xe dày, đầy màu sắc và biến thành robot. Họ đang bay vút xuống một ca khúc đầy tâm hồn để thu thập và hộp bất ngờ. Những gì bạn có thể có bên trong giúp đỡ hoặc tổn thương, nhưng không bao giờ làm phiền bạn nhiều hạnh phúc.