Happy Snakes

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi này, bạn là một con rắn hạnh phúc chạy ngang qua một bảng đầy đủ nhiều loài rắn khác như hạnh phúc. Bạn tìm kiếm giống như những người khác, làm cho mình quả bóng năng lượng khổng lồ và nuốt hoặc rắn khác. Tất cả điều này với cảm xúc của tùy chọn nhiều người chơi.