Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Trong căn phòng này bạn có thể kiểm tra các mỏ và các loại vũ khí hủy diệt khác chiến lược đặt họ làm thiệt hại tối đa cho ragdoll.