Happy Room

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong căn phòng này bạn có thể kiểm tra các mỏ và các loại vũ khí hủy diệt khác chiến lược đặt họ làm thiệt hại tối đa cho ragdoll.