Happy Pony

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Điều này đặt bẩn và đói. Sau khi rửa, cho ăn, chải, thay đổi màu sắc, kiểu tóc, maquillarlo của nó và bầu anh ấy rất nổi bật quần áo là tốt đẹp, nó sẽ sưng lên hàng ngũ của ngựa hạnh phúc hào phóng.