Happy Hop Online

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn sẽ phải nhảy từ nền tảng này sang nền tảng khác để cố gắng tích lũy các ngôi sao và, trên tất cả, trái tim, bởi vì năng lượng của bạn được tiêu thụ nhanh chóng và bạn không thể đủ khả năng ở lại bằng không. Đừng quên nó, luôn luôn theo hướng tăng dần, để lại dấu vết của bạn màu sắc của cầu vồng.