Happy Glass Puzzles

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đây là một trò chơi về kính và nước. Bạn có ba thách thức khác biệt: Duy trì sự cân bằng tránh làm đổ một giọt, tính toán lượng nước đầy vào ly chỉ trong một dòng nhất định và ném kính qua không khí để hạ cánh xuống ngay dưới vòi . Bạn có thể vượt qua tất cả các trò chơi thú vị? Hãy thử nó