Happy Glass 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các tàu khát nước trở lại. Bạn đã biết cantinela, họ muốn bạn đổ đầy chúng vào chất lỏng thiêng liêng. Để đạt được điều này, bạn sẽ phải vẽ một đường hoàn hảo sẽ đóng vai trò là một ống dẫn nước. Bạn phải thiết kế nó thật tốt và thành thạo, để khi bật vòi, nước chảy qua và rơi xuống kính. Bạn không thể làm đổ một giọt hoặc bạn sẽ phải bắt đầu lại.