Happy Fisherboy

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Biển đầy cá. Và của hàu, cá ngựa hoặc cá mập. Vì vậy, bạn đi thuyền của bạn và đi câu cá. Bạn ném móc và chờ các sinh vật biển cắn. Càng nhiều, càng tốt. Chúng không bao giờ là đủ, vì vậy bạn sẽ cần nhiều mồi hơn và nhân tiện, thu thập tất cả các "vật phẩm" sẽ giúp bạn câu cá phong phú hơn nhiều.