Happy Elephant

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Con voi nhỏ này đã bị vấy bẩn bởi bùn sau một buổi chiều của trò chơi. Nhiệm vụ của bạn sẽ là làm sạch nó triệt để và sau đó chọn một khía cạnh khác, tốt hơn liên quan đến vẻ đẹp của nó. Không chỉ chọn quần áo và phụ kiện, còn có màu da, tai, đuôi và mắt.