Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Làm thế nào để có được một đường chuyền chó bẩn đáng yêu hoàn toàn hạnh phúc?. Nó là đủ rằng, bằng cách đặt nó vào một phiên đầy đủ về vệ sinh và kiểu tóc, bạn nuôi sống anh ta, bạn làm cho anh ta toàn bộ phạm vi của cải tiến thẩm mỹ và chọn đẹp nhất để đặt quần áo.