Happy Dessert

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là người quản lý của một nhà hàng. Bạn phải quản lý tất cả mọi thứ để đi kinh doanh hoàn hảo và tạo ra doanh thu mà không dừng lại. Từ thiết kế nội thất, chỉ đạo những người làm việc cho bạn và cung cấp nguyên liệu thô. Mục đích là để giữ khách hàng hài lòng và để lại các cơ sở với một nụ cười và túi rỗng.