Happy Chipmunk

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Làm thế nào để bạn có được một con sóc khá buồn vượt qua khá hạnh phúc?. Nó là đủ rằng sau khi phải chịu nó vào một phiên đầy đủ về vệ sinh và tóc, nuôi dưỡng nó, chơi với cô ấy, bạn làm loạt các cải tiến thẩm mỹ và chọn đẹp nhất để đặt quần áo.