Happy Chef Bubble Shooter

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đầu bếp này rất hạnh phúc vì anh ta thích ném thức ăn với một khẩu pháo chống lại rất nhiều điều khoản khác rơi xuống từ bầu trời và đe dọa sẽ chôn anh ta. Ý tưởng là để phù hợp với các loại thực phẩm tương tự trong nhóm ba, tất cả chúng đều ngọt ngào. Bằng cách đó họ sẽ biến mất và bạn sẽ ngăn cản đầu bếp nghèo bị chà đạp bởi thức ăn giàu có như không lành mạnh.